עבודות אחרונות

חתונה שקד ודניאל

חתונה טובה ואור

חתונה עליזה ומישל

חינה שקד ודניאל